mÓn d’animaciÓ

Castellón de la Plana

mÓn d’animaciÓ, serveis sOciOculturals, està format per un grup de persones que creem que l’animació sociocultural és la resposta i l’alternativa per a fer del temps lliure i d’oci, un espai on es poden conjugar l’educació i la diversió de forma creativa i participativa. Aquest grup amb formació en Pedagogia, Educació Infantil i Primària, Animació Sociocultural i Animació Juvenil, es troba recolzat, a la vegada, per una llarga experiència dins del món de l’animació, de l’àmbit associatiu de temps lliure i de l’educació “no formal”. A la vegada que, compta amb el suport d’un grup professional ampli, format per monitors/es i educadors/es en diferents camps com el juvenil i el medi ambiental i amb gran experiència dins de l’àmbit cultural.

 

 

mÓn d’animaciÓserveis sOciOculturals, está formado por un grupo de personas que creemos que la animación sociocultural es la respuesta y la alternativa para hacer del tiempo libre y ocio, un espacio dónde se pueden conjugar la educación y la diversión de forma creativa y participativa. Este grupo con formación en Pedagogía, Educación Infantil y Primaria, Animación Sociocultural y Animación Juvenil, se encuentra recolzado, a la vez, por una larga experiencia dentro del mundo de la animación, de el ámbito asociativo de tiempo libre y educación “no formal”. A la vez que, cuenta con el soporte de un grupo profesional amplio, formado por monitores/as educadores/as en diferentes campos como el juvenil y el medio ambiental y con gran experiencia dentro de el ámbito cultural.

Felip Kervarec Zaragozá
info@mondanimacio.om
964227249
http://www.mondanimacio.com/
Tipo de profesional
Profesional cultural

Gestor cultural

Actividades

Galería de imágenes

Situación
Ronda magdalena 96, entresuelo, 12004, Castellón